21 Strun 21strun

kontakt

ubijmy interes

Pracujemy w nowym Fantastic Studio.

Plac gen. Józefa Hallera 5 / lok. 14a
03-464 Warszawa

Adres rejestrowy firmy to:

21 strun Sp. z o.o.
ul. T. Borowskiego 2/421
03-475 Warszawa

email kontakt@21s.pl

NIP: 113 286 12 83
REGON: 146441998

KRS: 0000443816
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5000,00 zł